Over ons

De initiatiefnemers van hartenkreetvoordebuurt.nl zijn het LPB, Platform31, Movisie, Ministerie BZK en het LSA bewoners. Wij delen een gezamenlijke ambitie om buurten in Nederland veiliger, leefbaarder en veerkrachtiger te maken. Dit doen wij mét en vóór wijkwerkers, sociaal werkers, kenniswerkers, ambtenaren, corporatiemedewerkers, vrijwilligers en actieve bewoners.

Via hartenkreetvoordebuurt.nl willen we het nieuwe kabinet een vliegende start geven, door op te halen wat er leeft bij mensen die zich elke dag inzetten voor de buurt. Wij verzamelen, analyseren en agenderen wat u op het hart heeft. Dat doen we via de politiek, maar ook via onze eigen netwerken, kanalen en onderzoeken.

Over de hartenkreten

Een steeds grotere groep mensen in steeds meer buurten heeft problemen om rond te komen. Problemen om aan werk te komen en te blijven. Problemen binnen het gezin, met de buren of met de woningcorporatie.

De coronacrisis kan buurten die nu al wankelen een laatste zetje geven, waardoor ze hard afglijden. We kunnen niet blijven doen wat we altijd deden. Het moet anders. Alleen zo kunnen we het systeem doorbereken waar het vastloopt. En verder bouwen op al die sterke uitvoerders en bewonersintiatieven die al een groot verschil maken voor veilige en leefbare buurten.

Vertel ons via dit platform wat we (beter) moeten leren, hoe we (meer) moeten investeren, waar we (slimmer) kunnen innoveren en welke wetten, schotten en kokers in de weg staan van een betere buurt.

WijkWijzer.org

Hartenkreetvoordebuurt.nl gaat over alle thema’s die een rol spelen in leefbare, veilige en veerkrachtige buurten, zoals wonen, participatie & werk, onderwijs & opvoeding, veiligheid & criminaliteit, gezondheid, zorg & hulpverlening, samenleven & integratie, leefomgeving & openbare ruimte. Op het platform www.WijkWijzer.org kunnen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners kennis uitwisselen over deze thema’s.