Al drie jaar timmeren we aan de weg om de eenzaamheid van ouderen en jongeren te bestrijden.

We hebben 30 vrijwilligers en gemiddeld 30  bezoekers op een ochtend in de huiskamer. Veel van hen zijn minder mobiel. We mogen een vergaderruimte gebruiken waar geen nooduitgang is   op een eerste verdieping slecht toegangkelijk voor minder validen met een zeer slecht werkende goederen lift.

Al drie jaar wordt er beloofd dat we een gebouwtje of lokaal krijgen wasr we de wijkbewoners kunnen ontvangen. Er is veel ruzie er wordt door wethouder en andere  gemeenteleden niet doorgepakt. In de corona tijd hebben we geprobeerd ook een op een contact te houden met de eenzame ouderen. Dst was heel moeilijk. Veel verdriet en eenzaamheid. Wij als vrijwilligers willen zoveel doen maar de fundamenten waar je als een wijk recht op hebt een noodzakelijk kwaad om de mensen die het zo nodig hebben goed op te vangen , daar wordt niets mee gedaan.  De wens van onze burgermeester zelf initiatieven uit de burgers wordt aan voldaan. Maar waar moeten we heen. We hebben het over containers gehad , uitbouw bij een gymzaal we moeten toch ergens heen.  Een moderne wijk met geen plek voor activiteiten is geen wijk. Er kan zo geen samen zijn.

 

Moedelose vrijwilligster en  organisator   van de activiteiten

Linda ludwig uit Enschede

Wij hebben geen wijkcentrum voor onze 8000 wijkbewoners