Woonoverlast heeft een grote invloed op het individuele welzijn, het is van belang om via heldere woonregels stevig op preventie in te zetten. Zeker in stadswijken waar mensen in grote dichtheden wonen. Waar één bewoner overlast veroorzaakt ondervinden al snel meerdere huishoudens hier last van. Daarnaast zien we in veel buurten dat bewoners tot op complexniveau sterk verschillen in leefstijl. Het is vaak een broos sociaal evenwicht dat door woonoverlast flink kan worden verstoord. Bovendien zien we in sommige buurten concentraties van kwetsbare bewoners: van hen zijn velen bezig met ‘overleven’ en zij zijn hierdoor nauwelijks in staat om tegen de overlast van buren op te treden. 

Roland Oude Ophuis

Voorkom woonoverlast, maak heldere woonregels