Onze wijken hebben aandacht nodig. Soms is dat urgent, omdat de problematiek opstapelt en er een integrale aanpak nodig is om de leefbaarheid te borgen. Soms is aandacht nodig omdat het best goed gaat, maar er zorgen zijn over wat er zich in de directe omgeving van mensen afspeelt. En soms is er aandacht nodig om kansen te verzilveren en een mooie en fijne wijk nog mooier en fijner maken. Wijken hebben aandacht nodig. Allemaal.
Jetze

Aandacht